A prensa gratuíta en Galicia a través de tres iniciativas autóctonas: De luns a venres, Santiago Siete e Tierras de Santiago

Resumen

A prensa gratuíta está presente en Galicia a través das Delegacións de diarios de balde de ámbito estatal -20 minutos en Vigo e A Coruña-, Qué¡ - en Vigo- e a través de iniciativas autóctonas de grupos de comunicación galegos, entre as que figuran De luns a venres, Santiago Siete, el gratuito compostelano e Tierras de Santiago.

Nesta comunicación, tras facer unha breve síntese de que é prensa gratuíta e cales son as súas características, analizamos a convivencia dos diarios nacionais cos autóctonos, ao tempo que distinguimos os principais trazos diferenciais dos tres diarios galegos de balde anteriormente citados en canto a estrutura e seccións; contidos predominantes; definición dos seus públicos e audiencias -número de lectores, perfil de público-, estratexias empresariais de negocio e supervivencia nunha etapa de debilidade económica, especialmente para este tipo de publicacións sustentadas nos ingresos por publicidade.

PDF
El/la- los/las autor/a(es) (as) deberán expresar su aprobación y aceptación para que dicho trabajo quede publicado bajo los términos de la licencia Creative Commons, por lo que quedan liberados los derechos para copiar, distribuir, mostrar y realizar su trabajo y trabajos derivados basados en dicho artículo, pero sólo para propósitos académicos y no comerciales.